Επιστολή στον πρωθυπυργό κο Μητσοτάκη για σύσταση κλάδου Νοσηλευτικού προσςπικού

Επιστολή στον πρωθυπυργό κο Μητσοτάκη για σύσταση κλάδου Νοσηλευτικού προσςπικού