Σχετικά με εμάς

 

Ποιοι είμαστε:

Είμαστε νοσηλευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι σχολών αρμοδιότητας υπουργείων Υγείας ή Παιδείας (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ , Τ.Ε.Λ, Τ.Ε.Ε , ΕΠΑ.Λ , Ι.Ε.Κ ), που για πολλές δεκαετίες στηρίξαμε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τα δημόσια νοσοκομεία προτού καν το νοσηλευτικό επάγγελμα εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι,Α.Ε.Ι). Σήμερα ως λειτουργοί στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καλύπτουμε το 50% των προσφερόμενων υπηρεσιών στο νοσηλευτικό χώρο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕ και ΠΕ. Λόγω της παραπάνω ποσόστωσης και για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, το νοσηλευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτελεί όμοιο νοσηλευτικό  έργο με τους νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ιδιομορφία αυτή σε συνάρτηση με την πολυδιάσπαση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης προκαλεί έντονη ανομοιογένεια στην νοσηλευτική κοινότητα με ό,τι δυσμενές αυτό συνεπάγεται.

 Για όλους τους παραπάνω λόγους

Τι  ζητάμε:

 Την δυνατότητα επιστημονικής αναβάθμισης του νοσηλευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάσει επιστημονικού προγράμματος με σκοπό την αναβάθμιση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με τελικό στόχο την ενοποίηση της νοσηλευτικής σε μια και μόνο ανώτατη πανεπιστημιακή και σαφώς επιστημονική βαθμίδα εκπαίδευσης , γεγονός που θα συμβάλει αφενός στην ομοιογένεια του κλάδου και αφετέρου στην επιστημονικότερη προσφορά υπηρεσιών υγείας εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Σας παραθέτουμε την πρόταση          Πρόταση Μεταρρυθμίσεων στο πεδίο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.pdf 

 Δημιουργία ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού .

 

Με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πολίτη και την προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού της κοινωνίας ευελπιστούμε να γίνουμε αρωγοί σε μια συνολικότερη προσπάθεια αναβάθμισης και ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας.