Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Ξανθό όλων των Σωματείων ΣΥΝΔΕ 25/5/15

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Ξανθό όλων των Σωματείων ΣΥΝΔΕ 25/5/15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Όλων των Σωματείων ΣΥΝΔΕ