Συνάντηση Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας

Συνάντηση Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

              Ημερ: 20/09/19   Αρ.Πρωτ:024      
Συνάντηση Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας με τα Δ.Σ. των ΣΥΝΔΕ

Στα πλαίσια της έναρξης επαφών, με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στις 17/9/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Δ.Σ. των ΣΥΝΔΕ με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κο Κωτσιόπουλο.

 

Στη συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τους ΔΕ Βοηθ. Νοσηλευτών και τα αιτήματα των ΣΥΝΔΕ, για την επίλυση χρόνιων και πάγιων αιτημάτων σε εργασιακό, κλαδικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

 

Οι επαφές και με άλλους συναρμόδιους φορείς του Υπουργείου θα συνεχιστούν, ήδη κάποιες είναι προγραμματισμένες. Απώτερος στόχος μας, είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προς επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας.

 

Τα πρωτοβάθμια

ΣΥΝΔΕ 1ης & 2ης ΥΠΕ

ΣΥΝΔΕ 3ης & 4ης ΥΠΕ

ΣΥΝΔΕ 6ης ΥΠΕ

ΣΥΝΔΕ 7ης ΥΠΕ