Συνάντηση Εκλεγμένων Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Συνάντηση Εκλεγμένων Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Έκτακτη Συνάντηση όλων των Εκλεγμένων Διοικητικών Συμβουλίων του ΣΥΝΔΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας 
Παρακαλούνται όλα τα εκλεγμένα μέλη των Δ.Σ.
των Πρωτοβάθμιων Σωματείων :
 
ΣΥΝΔΕ
Αττικής / Πειραιά
Μακεδονίας / Θράκης
Θεσσαλίας / Στ. Ελλάδας
Πελοποννήσου / Ηπείρου / Ιονίων Νήσων
Κρήτης
 
Να παρευρεθούν στην Συνάντηση .Ώρα : 10:30 π.μ.