ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

                       ΣΥΝΔΕ  1ης & 2ης ΥΠΕ

               ΣΥΛΛΟΓΟΣ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1ης& 2ης ΥΠΕ                                                                                                                                                                Αθήνα : 15/03/18                                                                                                                                                                  Αρ.Πρωτ : 01                                                                        

                                       ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Στις 7/3/18 ημέρα Τετάρτη  τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο  που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της 24/2 & 25/2  2018 , έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου και πλήρη απαρτία , συνεδρίασαν με μοναδικό θέμα : «Συγκρότηση σε σώμα» .

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

 

  1. Πρόεδρος                                         Αναστασοπούλου Ειρήνη
  2. Αντιπρόεδρος                                  Λέτσιος Θωμάς
  3. Γραμματέας                                      Καμάρα Μαργαρίτα
  4. Αναπληρωτής Γραμματέας             Σιούλα Ιωάννα
  5. Ταμίας                                               Φιλιππίδης Γεώργιος
  6. Αναπληρωτής Ταμίας                      Γώγου Αμαλία
  7. Υπεύθυνο Δημοσίων  σχέσεων     Κούνα Θεοδώρα                                                                                                                                                 

 

               Η Πρόεδρος                                                                  Η Γραμματέας

        Αναστασοπούλου Ειρήνη                                                Καμάρα Μαργαρίτα