ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/01/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  - ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/01/17