ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ  ΣΥΝΔΕ

                                                                        

                                                                   Αρ.Πρωτ. 021                                                                           05/06/16

 

 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

        ΘΕΜΑ : << Κατάθεση Πρότασης >>

 

 Τα πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥΝΔΕ Αττικής, Μακεδονίας - Θράκης, Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων νήσων και Κρήτης , μετά από συναντήσεις που έγιναν με αρμόδιους φορείς , κατέθεσαν επίσημα στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υ.Υγείας πρόταση που αφορά την αναβάθμιση των ΔΕ.Β.Νοσηλευτών.

 

Σας παραθέτουμε το κείμενο της πρότασης  

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.pdf (539403)

                

             

              Η πρόεδρος                                    Η Γραμματέας 

       Αναστασοπούλου Ειρήνη                     Καμάρα Μαργαρίτα