Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
E-mail learning@uth.gr
Νοσοκομείο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μήνυμα Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους νέο αυτοχρηματοδοτούμενο εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο:
« ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
410 ώρες – 9 μήνες
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ: 31/10/2020
* ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *
Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές για να είναι σε θέση να σχεδιάσουν αλλά και να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε δομές εκπαίδευσης νοσηλευτικής και άλλες επιστήμες φροντίδας υγείας. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο ως προς την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων νοσηλευτικής, εκπαιδευτικών τεχνικών, μέσων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν στην εκπόνηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας στην εκπαίδευση της νοσηλευτικής. Τέλος, εξασφαλίζει πληρέστατη κατάρτιση αναφορικά με μεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε τομέα που αφορά την εκπαίδευση σε θεωρητικό, εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο και για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε διαφορετικά υγειονομικά περιβάλλοντα.
Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Πτυχιούχους επαγγελματίες υγείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
• Εργαζόμενους σε τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως στα προγράμματα των Δήμων « Βοήθεια στο σπίτι», επίσημους ή ανεπίσημους φροντιστές ατόμων με χρόνιο νόσημα ή αναπηρία (π.χ. ΥΕ Οικογενειακών βοηθών ) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Απόφοιτους EΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ., ή I.E.Κ. με κατεύθυνση στον τομέα της Υγείας –Πρόνοιας-Ευεξίας (π.χ. Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, Βοηθός Εργοθεραπείας κ.λ.π).
• Φοιτητές επαγγελμάτων υγείας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
Α) Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων (π.χ. βίντεο-παρουσιάσεις, άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, κλπ. ).
Β) Σύγχρονη εκπαίδευση, και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι προαιρετική. Το εκπαιδευτικό υλικό των τηλεδιασκέψεων θα αναρτάται πάντοτε στην πλατφόρμα moodle. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής MS-TEAMS.
Γιατί να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
Α) Προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα διορισμού μόνιμων ή πρόσληψης ως αναπληρωτές/ωρομίσθιων με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589/2019)(2 μονάδες): Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. (άρθρο 59),  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό – Ε.Β.Π. (άρθρο 60).
Β) Προσφέρει μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης (νόμος 4589/2019) (10 μονάδες).
Γ) Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση στα προγράμματα των Δήμων “Βοήθεια στο Σπίτι “ .
Δ) Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Φορείς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ) και Ιδιωτικούς παρόχους νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον .
Ε) Ενδυναμώνει το βιογραφικό σας για την ευρύτερη αγορά εργασίας στον τομέα υγείας.
Ενδεικτική Έναρξη Επιμόρφωσης: Νοέμβριος 2020
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα μας ΕΔΩ
ή να μας ακολουθείτε μέσω social media Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος (Λυγούρα Θεοδότα)
• Κινητό: 6971531750
• E-mail: homecarestudies@gmail.com
ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης στο:
• Γραφείο: 24210 06366-90 (10:00 – 3:00)
• learning@uth.gr
Παρακαλούμε το παρόν μήνυμα να προωθηθεί σε όλα τα μέλη σας.
Με εκτίμηση,
Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
Τηλ.: 24210 06366-90
Fax.: 24210 06487
E-mail: learning@uth.gr