Επιστολή στον Υπουργό Υγείας απο το ΣΥΝΔΕ 1ης & 2ης ΥΠΕ

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας απο το ΣΥΝΔΕ 1ης & 2ης ΥΠΕ