Επιστολή στον πρόεδρο επιτροπής βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κο Μπεχράκη

Επιστολή στον πρόεδρο επιτροπής βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κο Μπεχράκη