Ενημέρωση του ΔΣ Μακεδονίας - Θράκης στο Γ.Ν.Καστοριάς

Ενημέρωση του ΔΣ Μακεδονίας - Θράκης στο Γ.Ν.Καστοριάς