ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΔΣ Αττικής στο Γ.Ν.Α "Ο Ευαγγελισμός"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΔΣ Αττικής στο Γ.Ν.Α  "Ο Ευαγγελισμός"

Στις 14/12/15 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"  προς ενημέρωση των μελών μας για τις εξελίξεις και τις κινήσεις του συλόγου μας .