ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ απο το ΔΣ Αττικής στα νοσοκομεία ''Γ.Ν.Π. Τζάνειο'' και ''Μεταξά'' 27/10/15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ απο το ΔΣ Αττικής στα νοσοκομεία ''Γ.Ν.Π. Τζάνειο''  και  ''Μεταξά'' 27/10/15