ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ απο το ΔΣ Αττικής στα νοσοκομεία ''Γ.Ν.Α. Γεννηματάς'' και ''Η Σωτηρία'' 16/10/15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ απο το ΔΣ Αττικής στα νοσοκομεία ''Γ.Ν.Α. Γεννηματάς'' και ''Η Σωτηρία'' 16/10/15