Ελεγκτική Επιτροπή ΣΥΝΔΕ 1ης&2ης ΥΠΕ

      Γκαϊντατζή Αθανασία         - ''Ευαγγελισμός''

     Βαρδάκη Αικατερίνη         -  Γ.Ν.Α "Η Σωτηρία"  - 

     Ντούτσου Σταυρούλα       -  Γ.Ο.Ν.Κ  -