Ελεγκτική Επιτροπή ΣΥΝΔΕ 1ης&2ης ΥΠΕ

     Φιλιππίδης Γεώργιος       - ''Ευαγγελισμός'' -

     Μπάτσης Βασίλειος         -  "Αγία Όλγα"  - 

     Βράκας Πέτρος               -  "Αγία Όλγα"  -