Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΝΔΕ 1ης&2ης ΥΠΕ

Πρόεδρος            Λέτσιος Θωμάς                 - '' Αγία Όλγα '' -  

Αντιπρόεδρος      Πουλή Πανωραία             -  '' ΨΝΑ Δαφνί ''-  

Γραμματέας         Αναστασοπούλου Ειρήνη - '' Ιπποκράτειο '' - 

Ταμίας                 Στασινού θεοδώρα       - '' Αγία Όλγα '' -  

Αναπλ. Γραμ.         Σαμαράς Ευστράτιος   - '' Βοστάνειο Μυτιλήνης '' - 

Αναπλ. Ταμίας        Πλακουτσής Κων/νος  - '' Αρεταιειο '' - 

Υπευθ. Δημ. Σχέσ. Γώγου Αμαλία             - Μαιευτήριο '' Έλενα'' -