Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΝΔΕ 1ης&2ης ΥΠΕ

Πρόεδρος          Αναστασοπούλου Ειρήνη  - ''Ιπποκράτειο'' -

Αντιπρόεδρος    Λέτσιος Θωμάς                  - ''Αγία Όλγα'' -

Γραμματέας       Καμάρα Μαργαρίτα        - ''Γ.Γεννηματάς'' -

Ταμίας               Φιλιππίδης Γεώργιος      - ''Ευαγγελισμός'' - 

Αναπλ. Γραμματέας Σιούλα Ιωάννα - ΓΟΝΚ  ''Αγ.Ανάργυροι'' -

Αναπλ. Ταμίας            Γώγου Αμαλία  - Μαιευτήριο '' Έλενα'' - 

Υπευθ. Δημ. Σχέσεών   Κούνα Θεοδώρα      - ''Αγία Όλγα'' -