Διαμαρτυρία – Καταγγελία για τη συμμετοχή των ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών στις Νοσηλευτικές Επιτροπές του ΕΣΥ.

 Διαμαρτυρία – Καταγγελία για τη συμμετοχή των ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών στις Νοσηλευτικές Επιτροπές του ΕΣΥ.