ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 5/6/15

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΥΝΔΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ  5/6/15
ΑΘΗΝΑ 05/06/2015      Αρ. Πρωτ : 007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μετά από προφορικές καταγγελίες μελών του σωματείου μας για έντυπες και όχι μόνο, προσκλήσεις από μέλη του ΔΣ Αττικής τα οποία αυθαιρέτως και χωρίς προηγούμενη άδεια από το ΔΣ ,με την αναφορά της ιδιότητας τους καλούν σε διάφορες <ενημερωτικές > συγκεντρώσεις νοσηλευτικό προσωπικό , αποφασίζουμε ομόφωνα σε περίπτωση επανάληψης τέτοιων φαινομένων αντιποίησης εκπροσώπησης συνδικαλιστικής ιδιότητας (καθότι δεν εγκρίνονται προηγούμενος από το Διοικητικό συμβούλιο) να προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα καταγγελίας τους ενώπιων των προβλεπόμενων συνδικαλιστικών αλλά και δικαστικών αρχών .
 
                                                             H Πρόεδρος                                           Η Γραμματέας
                                                  Αναστασοπούλου Ειρήνη                         Καμάρα Μαργαρίτα