ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΔΕ Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6/3/16 στο Αμφιθέατρο (11ος όροφος) του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός στις 10:30 έως 13:30.

 Ώρα προσέλευσης 9:30 για την ταυτοποίηση και την οικονομική τακτοποίηση των μελών.

ΘΕΜΑΤΑ

1)  Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2015

2) -Απολογισμό εσόδων – εξόδων του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου

    -Προϋπολογισμός έτους 2016 

3) Τροποποίηση Καταστατικού

4) Ενημέρωση από το νομικό κύριο Λεπίδα για την αναβάθμιση των ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών βάση Ευρωπαϊκών οδηγιών καθώς και για τις αγωγές προς τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

 

  • Στη Γενική Συνέλευση δεν γίνονται εγγραφές νέων μελών.
  • Για τη συγκρότηση νομίμου απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

 

      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΥΝΔΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ      

 

 

   Και