Κατάθεση Πρότασης πρωτοβάθμιων σωματείων ΣΥΝΔΕ σε Υπουργεία 16/10/15

Κατάθεση Πρότασης  πρωτοβάθμιων σωματείων ΣΥΝΔΕ  σε Υπουργεία 16/10/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Αθήνα 28/10/15   Αρ.Πρωτ.:011      

 
Θέμα: Κατάθεση Πρότασης των ΣΥΝΔΕ σε Υπουργεία.
 
Η πρώτη Ημερίδα των ΣΥΝΔΕ που έγινε στις 26/6/15 στη Κατερίνη , μέσα από εργασίες που παρουσιάστηκαν και ουσιαστικές παρεμβάσεις συναδέλφων, συνέβαλε στη συνεργασία όλων των σωματείων με αποτέλεσμα τη δημιουργία της “Πρότασης’’ των ΣΥΝΔΕ η οποία μετά από ανάθεση σε νομικό σύμβουλο στοιχειοθετήθηκε νομικά.
Η πρότασή μας έχει ως σκοπό την Εκπαιδευτική αναβάθμιση ΟΛΩΝ των ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών από το επίπεδο 4 (Λύκειο) στο επίπεδο 5 όπου υπάγονται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Διεκδικώντας έτσι τον επαγγελματικό τίτλο του “ Νοσηλευτή Τεχνικής Εκπαίδευσης ’’ και κατοχυρώνοντας επαγγελματικά–εργασιακά δικαιώματα, απώτερος στόχος μας είναι η σύσταση κλάδου Ενιαίας Νοσηλευτικής.
Στις 13/10/15 μέσα από συναντήσεις που είχαν τα πρωτοβάθμια σωματεία ΣΥΝΔΕ με τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας ,κατατέθει η πρότασή μας. Ο Υφυπουργός Υγείας είδε την κίνηση αυτή θετικά και αναφερόμενος στην πρότασή μας την χαρακτήρισε “ ενδιαφέρουσα’’ . Μάλιστα μας ζήτησε συνάντηση εκ νέου όπου θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
Την “Πρόταση” συνυπογράφουν όλα τα πρωτοβάθμια ΣΥΝΔΕ ( Μακεδονίας-Θράκης , 6ης ΥΠΕ , 7ης ΥΠΕ , Αττικής) εκτός της 5ης ΥΠΕ όπου λειτουργώντας κάτω από αντικαταστατικές διαδικασίες επέλεξαν την απομόνωση.
Ο αριθμός εγγεγραμμένων μελών ανά περιφέρεια είναι πλέον μεγάλος , αυξάνοντας έτσι την υποχρέωση και την ευθύνη που έχουμε ως εκλεγμένα σωματεία απέναντι στους συναδέλφους μας. “Οτιδήποτε” και “Οποιοσδήποτε” αντικρούει τα συμφέροντα των μελών μας και τους στόχους μας θα μας βρίσκει απέναντί του.
Ο ΣΥΝΔΕ Αττικής ευχαριστεί τα ΣΥΝΔΕ της περιφέρειας που με δεσμούς αλληλεγγύης και άψογη συνεργασία συμβάλουν στην ολοκλήρωση σωστών δημιουργιών και σταθερών βημάτων οδηγώντας έτσι τον ΣΥΝΔΕ σε ανοδική πορεία.
                                                                                                        ΔΣ Αττικής