Ανακοίνωση του ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση του ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αγαπητοί συνάδερφοι, 
ο σύλλογος νοσηλευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την διακριτική ονομασία ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ δημιουργήθηκε επιδιώκοντας να καλύψει το κενό που υπήρχε στον κλαδικό μας χώρο, στοχεύοντας στην προάσπιση των επαγγελματικών, μισθολογικών, εργασιακών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων μας, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοπολιτικές συνθήκες επέφεραν σημαντικότατες δυσμενείς επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων μας. Από την αρχή της σύστασής του στη σφαίρα των διεκδικήσεων του συμπεριλήφθηκαν η ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον νοσηλευτικό κλάδο που θα κατοχύρωνε τα μισθολογικά και επαγγελματικά μας δικαιώματα καθώς και η δυνατότητα εκπαιδευτικής αναβάθμισης με πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Το νέο αυτό εγχείρημα που ονομάζεται ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ, παρότι από την έναρξή του δέχτηκε πλήθος κριτικών όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε νέο συλλογικό όργανο προσπάθησε να διαφυλάξει την ακεραιότητα των θέσεών και των απόψεών του και να δρομολογήσει τις νόμιμες διαδικασίες ώστε μετά την ολοκλήρωση των επίσημων αρχαιρεσιών και την ανάδειξη του εκλεγμένου προεδρείου, να είναι σε θέση να διαχειριστεί τα χρόνια και σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας και να προβεί στις απαιτούμενες κινήσεις για την εξεύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων. Για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του ο σύλλογος, αμέσως μετά την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα -που σύμφωνα με την καταστατική διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερών από την ημέρα των αρχαιρεσιών- έχει δρομολογήσει μια σειρά επαφών με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, τα αποτελέσματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν άμεσα στα μέλη μας από το Δ.Σ με επισκέψεις και συναντήσεις στις νοσηλευτικές δομές, όπου θα έχουμε την δυνατότητα πέραν της ενημέρωσης να ακούσουμε τις απόψεις όλων, αλλά και να καταγράψουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στους χώρους εργασίας, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων. Ευχόμαστε να είμαστε σύντομα κοντά σας και ευελπιστούμε στην συνεργασία σας για την επίτευξη των συλλογικών μας στόχων.
Με τιμή ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ