ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕ 16/4/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕ 16/4/16

Επειδη τελευταία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφοροι, προσπαθούν  είτε να δυσφημίσουν την προσπάθεια των «βοηθών νοσηλευτών» για την εκπαιδευτική και επαγγελματική αναβάθμισή τους και την νομική διαδικασία για την επίτευξή της που έχει ξεκινήσει, είτε να οικειοποιηθούν παρανόμως επιστημονική εργασία άλλων -χωρίς μάλλιστα να έχουν τα αναγκαία προσόντα για την κατανόηση της-,  να τα προβάλλουν ως ‘πλαίσιο διεκδίκησης’ αποσκοπώντας ταυτόχρονα να απαξιώσουν συλλογικότητες και συλλογικές ηγεσίες  των νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να πλήξουν το έργο τους, είμαστε υοχρεωμένοι να καταστήσουμε σαφή τα ακόλουθα:

 

1.  H Θέση, η ιδιότητα και τα δικαιώματα κάθε εργαζόμενου απορρέουν από κανόνες δικαίου και δεν αποτελούν ηθικά η ιδεοληπτικά μεγέθη.

2.  Οι κανόνες δικαίου είναι εθνικής και ενωσιακής προελεύσεως. Τυχόν αντίφαση ή σύγκρουση των ανωτέρω κανόνων δικαίου μεταξύ τους απολήγει σε υπερίσχυση των κανόνων του Ενωσιακού Δικαίου, λόγω της λεγόμενης υπερνομοθετικής ισχύος τους.

3.  Είναι διαφορετικο πράγμα η επιστημονική εκπαίδευση από την επαγγελματική εκπαίδευση ασχέτως αν σε κάποια στάδια, αυτές οι δύο κατευθύνσεις, συμπλέκονται

4.  Οι αναγκαίοι τίτλοι για την επαγγελματική δραστηριοποίηση, είναι ζήτημα «εσωτερικής έννομης τάξης» και εκφεύγει κατ’αρχήν των ενωσιακών ρυθμίσεων. Ετσι μία χώρα (εν προκειμένω η Ελλάδα) έχει κατ’αρχήν το δικαίωμα να καθορίσει για τους πολίτες της το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτεί για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος (εν προκειμένω του «νοσηλευτή»)

5.  Λόγω των Ενωσιακών κανόνων της «ελεύθερης κυκλοφορίας» και της «ελεύθερης εγκατάστασης», οποισδήποτε πολίτης χώρας – μέλους της ΕΕ δύναται να εργασθεί σε οποιαδήποτε χώρα –διαφορετική της χώρας καταγωγής- της Ε.Ε.

6.  Ο πολίτης αυτός (της άλλης χώρας) μπορεί ελεύθερα στην χώρα προορισμού, να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα που είχε την δυνατότητα να ασκήσει, νομίμως στην χώρα από την οποία προέρχεται. Ετσι π.χ όποιος είχε νόμιμα την δυνατότητα να εργασθεί σε μία χώρα μέλος της Ε.Ε, ως «νοσηλευτής» μπορεί να εργασθεί ως τέτοιος και στην δική μας χώρα.

7.  Εαν η χώρα μας κρίνει (συγκεκριμένα και ατομικά) ότι ο «νοσηλευτής» αυτός υπολείπεται σε κάποιες γνώσεις μπορεί να θεσπίσει τα λεγόμενα «αντισταθμιστικά μέτρα» (ήτοι ταχύτατες διαδικασίες συμπλήρωσης των γνώσεων παράλληλα με την εργασία του)

8.  Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω εάν ένας πολίτης π.χ της Γερμανίας η άλλης χώρας της Ε.Ε, απόφοιτος δυτεροβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης  μπορεί στη χώρα του να εργασθεί ως νοσηλευτής, τότε η Ελλαδα (αλλά και κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε) είναι υποχρεωμένη να τον δεχθεί (με τις παραπάνω επιφυλάξεις τυχόν «αντισταθμιστικών μέτρων») ως «νοσηλευτή».

9.  Ολα τα παραπάνω βεβαίως τυγχάνουν εφαρμογής για τους πολίτες των χωρών της Ε.Ε, υπό των όρο η  «Νοσηλευτική Εκπαίδευση»  που έχουν λάβει: α) Να θεωρείται κατά νόμο «επαγγελματική εκπαίδευση» και β) να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις διάρκειας σπουδών η διάρκειας ωρών καταρτίσεως.

10.  Η Εργασιακή εμπειρία δεν λαμβάνεται ως χρόνος «εκπαιδεύσεως». Λαμβανεται όμως ως τέτοιος, ο χρόνος  «εκπαιδεύσεως στα καθήκοντα του κλάδου η της θέσεως». 

11.  Η επαγγελματική Εκπαίδευση που αναγνωρίζεται σε χώρα της ΕΕ, για να αναγνωρισθεί και στην χώρα μας δεν μπορεί να είναι χαμηλώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, από την αμέσως  προηγούμενη αυτής που αναγνωρίζεται στην χώρα μας. Ετσι δεν μπορεί να εργασθεί ως «νοσηλευτής» στη χώρα μας, πολίτης χώρας μέλους της ΕΕ, που εργάζεται στη χώρα του ως νοσηλευτής αλλά με ‘αναγκαίο προσόν’ στη χώρα του, το απολυτήριο Γυμνασίου,  αφού  «πτυχίο» της  «προηγούμενης εκπαιδευτικής βαθμιδας»  (που απαιτεί η Οδηγία) στη χώρα μας θεωρείται το απολυτήριο του Λυκείου η το ισότιμο αυτού, μιάς και αυτό είναι το πτυχίο της «αμέσως προηγούμενης» εκπαιδευτικής βαθμίδας από αυτή που είναι αναγκαία στη χώρα μας (πτυχίο ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ)

 

Βεβαίως και οι έχοντες απολυτήριο Γυμνασίου συμμετέχουν στην διαδικασία αναβάθμισης διεκδικούντες αρχικά την σύντομη απόληψη του Λυκειακού πτυχίου κλπ.

 ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΩΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε όταν επιθυμούν να εργασθούν στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει λόγω της λεγόμενης «διασυνοριακής ισχύος της ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΚ/36/2005»

ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΑ.

ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

 

ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ  Η ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ κλπ.

 

Τέλος σημειωνουμε πρός ενημέρωσιν των «β.Νοσηλευτών» ότι καλό είναι να ενημερώνονται υπεύθυνα από τα «ΣΥΝΔΕ» και κυρίως την επίσημη διασύνδεσή τους που θα εκφράζεται μέσω του Ιστότοπου «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔιαΣΥΝΔΕση»,  αφού διάφοροι ιδιοτελείς, άσχετοι με το αντικείμενο,  αδύναμοι να επεξεργασθούν ακόμη και αυτά που «κλέβουν», κάποια μέλη του Δ.Σ ενός και ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ αποκλείνοντος ΣΥΝΔΕ και εν πολλοίς αντικειμενικά εχθρικοί με την προοπτική αναβάθμισης  μας, προβάλλουν κείμενα κατηργημένων Οδηγιών, μη ισχυουσών πλέον διατάξεων και λοιπά άλλα ‘διακινούμενα σενάρια’ με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ  την παρεμπόδιση της συλλογικής στήριξης των σκοπών των ΣΥΝΔΕ και την ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ.