ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/11/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/11/17

Στις 20 /11/17 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των ΣΥΝΔΕ 1ης&2ης  ΥΠΕ , 3η&4ης   ΥΠΕ , 6ης ΥΠΕ και 7ης ΥΠΕ με το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτική (ΕΣΑΝ) όπου συζητήθηκαν οι θέσεις μας πάνω στο επίμαχο θέμα του ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού όπως επίσης της εκπαιδευτικής αναβάθμισης των ΔΕ βοηθών νοσηλευτών.

Μετά το πέρας της συνάντησης ακολούθησε η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΑΝ όπου γνωμοδότησε υπέρ της σύστασης ‘’ Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας ΕΣΥ’’ με την ένταξη των ΔΕ σε αυτόν.

Δελτίου Τύπου 6ης Ολομέλειας ΕΣΑΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 20-11-17 η συνεδρίαση της 6ης  Ολομέλειας του ΕΣΑΝ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν την ολομέλεια ήταν:  1. Εισήγηση προς το Υ.Υ. περί καθορισμού Νοσηλευτικού κλάδου 2. Κανονισμός  λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας . Σε σχέση με τα θέματα που απασχόλησαν την ολομέλεια:

1. Έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από το θέμα του Κλάδου από το σύνολο των μελών του ΕΣΑΝ. Στην ολομέλεια παρουσιάστηκε η ομόφωνη πρόταση της Ε.Ε. η οποία εστίαζε στη δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ κλάδου, ενώ κατατέθηκαν άλλες δύο προτάσεις δημιουργίας ΕΙΔΙΚΟΥ κλάδου Νοσηλευτών και ΕΙΔΙΚΟΥ κλάδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με ενισχυμένη πλειοψηφία των μελών του ΕΣΑΝ αποφασίστηκε να προταθεί η δημιουργία  ΕΝΙΑΙΟΥ κλάδου, με το σκεπτικό πως έτσι αποτυπώνεται η πραγματικότητα στα δημόσια νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές υγείας και ενισχύεται το κλίμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και εργασιακής ασφάλειας των επαγγελματιών με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, τίτλου σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα, με στόχο την αναβάθμιση της νοσηλευτικής φροντίδας  και την κατοχύρωση του ρόλου τους στις υπηρεσίες υγείας. Επισημάνθηκε επίσης, πως με την δημιουργία του ενιαίου κλάδου, ούτε εξισώνονται, ούτε ισοτιμούνται ούτε καταργούνται οι διακριτές Εκπαιδευτικές κατηγορίες ούτε προφανώς εξισώνονται, ισοτιμούνται ή διαφοροποιούνται οι Τίτλοι Σπουδών (πτυχία) και τα επαγγελματικά δικαιώματα  των κατηγοριών που τον συναποτελούν Δεχόμενοι την ανωτέρω προσέγγιση και κατά πλειοψηφία η πρόταση της 6ης Ολομέλειας του ΕΣΑΝ προς το Υπουργείο Υγείας είναι η εξής:

 “Συστήνεται Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Eπισκεπτών Υγείας ΕΣΥ με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα,  τον τίτλο σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα,  που περιλαμβάνει τις διακριτές κατηγορίες:

α) Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ-ΤΕ)       β) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ)   

Την συνεδρίαση χαιρέτησε και παρακολούθησε μέχρι του σημείου που παρουσιάστηκαν όλες οι προτάσεις ο Υπουργός Υγείας κος Ξανθός ο οποίος τόνισε πως η δημιουργία του κλάδου αποτελεί και μια αυτονόητη αναγνώριση στο νοσηλευτικό προσωπικό που επί χρόνια στηρίζει υπό αντίξοες συνθήκες το ΕΣΥ.

 2. Η ολομέλεια του ΕΣΑΝ έκανε ΟΜΟΦΩΝΑ δεκτή την πρόταση που παρουσίασε στην Ε.Ε. η επιτροπή Άσκησης του ΕΣΑΝ για τον κανονισμό λειτουργίας της νοσηλευτικής Υπηρεσίας που καθορίζει τις αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής διεύθυνσης, της Υποδιεύθυνσης (Τομεαρχών) και των Προϊσταμένων Νοσηλευτικών τμημάτων.