Καμάρα Μαργαρίτα (Γραμματέας) Αναστασοπούλου Ειρήνη (Πρόεδρος) Λέτσιος Θωμάς (Αντιπρόεδρος) Σιούλα Ιωάννα (Μέλος) Κούνα Δώρα (Μέλος)Γώγου Αμαλία (Ταμίας)

Καμάρα Μαργαρίτα (Γραμματέας) Αναστασοπούλου Ειρήνη (Πρόεδρος) Λέτσιος Θωμάς (Αντιπρόεδρος) Σιούλα Ιωάννα (Μέλος) Κούνα Δώρα (Μέλος)Γώγου Αμαλία (Ταμίας)