Νίκος Γεωργιάδης μέλος ΔΣ Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας-Καμάρα Μαργαρίτα Γραμματέας ΣΥΝΔΕ Αττικής-Μπουρομήτρου Μαρία Γραμματέας ΣΥΝΔΕ 6ης ΥΠΕ

Νίκος Γεωργιάδης μέλος ΔΣ Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας-Καμάρα Μαργαρίτα Γραμματέας ΣΥΝΔΕ Αττικής-Μπουρομήτρου Μαρία Γραμματέας ΣΥΝΔΕ 6ης ΥΠΕ